top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

LESSEN

De lessen kunnen geboekt worden via de website www.kleidok.be, de vermelde prijzen zijn inclusief BTW, via een ingebouwd betalingssysteem. Annuleren kan 1 maand voor aanvang van de les, dan wordt het bedrag terugbetaald min 20 euro administratiekosten. Daarna voorzien we geen terugbetaling tenzij je iemand anders kan aanbieden die je plaats wil innemen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde lessen en/of lesgevers niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook. Kleidok behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de timing/inhoud van elke les en de identiteit van een lesgever. We zullen de leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

Kleidok aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die een leerling in of buiten het atelier lijdt. Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items.

 

GENT
06/07/2021

bottom of page